dr Anna Rybak : Publikacje

  1. A. Rybak
    Uczenie się przez eksperymentowanie
    Fundacja Zakłady Kórnickie 2023, Kórnik, 2024, (Artykuł na stronie internetowej Muzeum Matematyki w Kórniku, dostępny w zakładce "Pracownia matematyczna".).
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl