prof. dr hab. Miroslava Růžičková : Publikacje

  1. I. Dzhalladova, M. Růžičková
    Simplification of weakly nonlinear systems and analysis of cardiac activity using them
    Discrete Contin. Dyn. Syst. (B) (2021), (on-line first).
    DOI:  10.3934/dcdsb.2021191
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl