mgr Karolina Wojciechowicz : Konferencje

 1. K. Wojciechowicz
  Complete and vertical lifts of Poisson vector fields and infinietiesimal deformations of Poisson tensor
  39th Winter School Geometry and Physics, Srni, Jan 12-19, 2019
  Charles University, Czechy (org.)
 2. K. Żukowska
  Bi-Hamiltonian structures and tangent lifts of Poisson structures
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, Jan 22-26, 2018
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 3. K. Wojciechowicz
  Deformation of algebroid bracket of differential forms and Poisson manifold
  32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Prague, Czech Republik, Jul 9-13, 2018
 4. K. Wojciechowicz
  Deformation of algebroid bracket of differential forms and Poisson manifold (poster)
  XXXVII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jul 1-7, 2018
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
 5. K. Żukowska
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jul 2-8, 2017
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
 6. K. Żukowska
  VI School on Geometry and Physics, Białowieża, Poland, Jun 26-30, 2017
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl