mgr Magdalena Woronowicz

Jednostka Wydział Matematyki
Stanowisko starszy referent
Pokój 2009
Telefon 85 738 8284
Adres e-mail magdalena.woronowicz@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2021-03-01 - : Koordynator Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego