prof. dr hab. Irada Dzhalladova : Konferencje

Lista udziałów w konferencjach jest pusta.
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
  • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl