Pracownia Układów Całkowalnych : Publikacje

 1. A. Dobrogowska, A.E. Mironov
  Periodic One-Point Rank One Commuting Difference Operators
  Geometric Methods in Physics XXXVIII, Workshop, Białowieża, Poland, 2019, Jun 30 - Jul 6, University of Białystok (conf. org.) (P. Kielanowski, A. Odzijewicz, E. Previato Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, Basel, 2020, pp. 67-74.
  DOI10.1007/978-3-030-53305-2_4
 2. M. Myronova, J. Patera, M. Szajewska
  Nested polyhedra and indices of orbits of Coxeter groups of non-crystallographic type
  Symmetry 12 (2020), no. 10, 1-18, (Published: 20 October 2020, article number 1737).
  DOI10.3390/sym12101737
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl