dr Marzena Szajewska

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko adiunkt
Pokój 2025
Telefon 85 738 8328
Adres e-mail m.szajewska@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~marzena
Konsultacje
 • wtorek 10:15 - 11:45
  p. 2025
Kariera naukowa
 • 2011: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawsk
  rozprawa: Special functions and orthogonal polynomials of compact simple Lie groups and some of their applications
  promotor: dr hab. Z. Pasternak-Winiarski, prof. J. Patera
 • 2001: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Topologiczne niezmienniki węzłów i splotów w E^3 i ich zastosowanie w biologii DNA
  promotor: prof. Yu. A. Aminov
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2017-09-14 - : Wydziałowy zespół konsultacyjny ds. projektów badawczych NCN, NPHR i NCBR
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Praca zawodowa
 • 2015 - : adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2013 - 2014: postdoc, Universite de Montreal
 • 2011 - 2012: postdoc, Universite de Montreal
 • 2001 - 2015: asystent, Uniwersytet w Białymstoku
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
 • PTLiFN
 • PTM