dr hab. Alina Dobrogowska

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Pokój 3020
Telefon 85 738 8318
Adres e-mail alina.dobrogowska@uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 10:00 - 11:30
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2020-08-31: Wydziałowa Komisja Wyborcza (Przewodniczący)
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący)
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału