dr Mariusz Żynel : Publikacje

  1. M. Pankov, K. Petelczyc, M. Żynel
    Automorphisms of graphs corresponding to conjugacy classes of finite-rank self-adjoint operators
    Linear Algebra Appl. 674 (2023), 192-207.
    DOI: 10.1016/j.laa.2023.06.001
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl