dr Mariusz Żynel : Konferencje

 1. K. Petelczyc², K. Prażmowski², M. Żynel
  Geometrie na prostych w biegunowych przestrzeniach jeżowych
  XIII Północne Spotkania Geometryczne, Białystok, 2019, Jun 17-18
  UwB, PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 2. M. Żynel
  Recovering a Grassmann space from its point subset
  Finite Geometry Workshop 2019, Segedyn, Węgry, 2019, Jan 31 - Feb 3
  University of Szeged (org.)
 3. K. Petelczyc*, M. Żynel
  Dopełnienie podprzestrzeni w przestrzeni biegunowej
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 4. K. Petelczyc*, M. Żynel*
  Geometry on the lines of spine spaces
  XI Północne Spotkania Geometryczne, Gdańsk, 2017, Jun 21-22
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 5. M. Żynel
  Afinizacja produktu Segre zanurzalnych przestrzeni Grassmanna: zastosowania i przykłady
  X Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2016, Jun 29-30
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 6. M. Żynel
  Współpłaszczyznowość prostych w biegunowej przestrzeni Grassmanna
  IX Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2015, Jun 27-28
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 7. M. Żynel
  Affinization of Segre products of Grassmann spaces embeddable into projective spaces: applications and examples
  6th Podlasie Conference on Mathematics, PCM2014, Białystok, Poland, 2014, Jul 1-4
  Politechnika Białostocka, PTM Białystok, UwB (org.)
 8. M. Żynel
  Bundle theorem in fragments of projective Grassmann spaces
  Combinatorics 2014, Gaeta, Italy, 2014, Jun 1-6
  Federici II University of Naples (org.), Universita di Napoli,Ministero dell'Universita, dell'Istruzione e della Ricerca, Instituto Nazionale di Alta Matematica F.Severi (sponsor)
 9. M. Żynel¹
  Grassmann slit spaces
  XX Konferencja Geometria, Grafika, Komputer, Wrocław, Poland, 2013, Jul 1-4
  OGiGI Politechnika Śląska, Zakład Gemetrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej, Politechnika Wrocławska, PTGiGI (org.)
 10. M. Żynel
  Grassmanniany nad przestrzeniami rzutowymi z dziurą
  VI Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2012, Jun 30 - Jul 1
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 11. M. Żynel¹
  Hall triple systems
  XIX Konferencja Geometria, Grafika, Komputer, Ustroń, Poland, 2012, Jun 25-27
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 12. M. Żynel¹
  Affine polar spaces
  VII Międzynarodowa Konferencja Geometria i Grafika, Ustroń, Poland, 2011, Jun 27-29
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 13. M. Żynel
  Pojęcia pierwotne geometrii przestrzeni jeżowych
  V Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2011, Jun 15-16
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 14. M. Żynel
  Semiforms and affine semipolar spaces
  36 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, 2011, May 15-19
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 15. M. Żynel¹
  Grassmann spaces of regular subspaces
  XI Międzynarodowa Konferencja Geometria i Komputer, Ustroń, Poland, 2010, Jun 28-30
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 16. M. Żynel
  Struktury podprzestrzeni regularnych w przestrzeniach Fanowskich
  IV Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2010, Jul 3-4
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 17. M. Żynel
  Grassmannian podprzestrzeni regularnych i jego automorfizmy
  III Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2009, Jun 22-23
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 18. M. Żynel
  Geometria afiniczno-metryczna na prostych
  II Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2008, Jun 23-24
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 19. M. Żynel
  Ortho-adjacency of subspaces in hyperbolic and elliptic geometry
  33 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, 2008, Feb 28 - Mar 4
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.), der Dresdner Bank, dem französischen Botschafter, der Stiftung Brandenburgisches Tor im Liebermannhaus, der Commerzbank, der DG (sponsor)
 20. M. Żynel¹
  Perpendicularity in geometry
  X Międzynarodowa Konferencja Geometria i Komputer, Ustroń, Poland, 2008, Jun 18-20
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 21. M. Żynel
  Unix Days, Gdańsk, 2007, May 30 - Jun 1
  Robert Miłkowski, Andrzej Butkiewicz (org.), Sun Microsystems Poland, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wirtualna Polska (sponsor)
 22. M. Żynel
  Geometria w terminach prostopadłości podprzestrzeni
  I Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 2007, Jun 1-3
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 23. M. Żynel
  Projections in affine lattices
  V Międzynarodowa Konferencja Geometria i Grafika, Ustroń, Poland, 2007, Jun 25-27
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 24. M. Żynel
  Projections in projective lattices
  IX Międzynarodowa Konferencja Geometria i Komputer, Ustroń, Poland, 2006, Jun 26-28
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 25. M. Żynel
  Zarządzanie usługami i zapobieganie awariom
  Unix Days, Gdańsk, 2006, May 18-19
  Robert Miłkowski, Andrzej Butkiewicz (org.), Sun Microsystems Poland, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wirtualna Polska (sponsor)
 26. M. Żynel
  Unix Days, Gdańsk, 2004, Oct 14-15
  Robert Miłkowski, Andrzej Butkiewicz (org.), Sun Microsystems Poland, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wirtualna Polska (sponsor)
 27. M. Żynel
  Konfiguracje generowane automatycznie
  VIII Seminarium Geometria i Komputer, Ustroń, 2004, Jun 14-17
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 28. M. Żynel
  Projections in spine spaces
  31 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Będlewo, Poland, 2004, Mar 1-5
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 29. M. Żynel
  Komputerowo wspomagana geometria: weryfikacja, automatyzacja, wizualizacja
  V Seminarium Geometria i Komputer, Wisła, 1997, Jun 26-28
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl