dr Marzena Szajewska : Konferencje

 1. XII School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 26-30, 2023
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 2. XL Workshop on Geometric Methods in Physics, Bialowieża, Poland, Jul 2-8, 2023
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 3. M. Szajewska
  Geometrical structures of nested polyhedra
  12th International Symposium on Quantum Theory and Symmetries, Prague, Czech Republic, Jul 24-28, 2023
 4. M. Szajewska
  Weight multiplicities in characters
  15th Symposium on Integrable Systems, Białystok, Poland, Jun 29-30, 2023
  University of Białystok (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl