dr Justyna Makowska

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Analizy
Stanowisko asystent
Pokój 3019
Telefon 85 738 8317
Adres e-mail makowska@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • poniedziałek 11:15 - 12:15
  W dniu 08.01.2018 odbędą się konsultacje, w związku z tym w piątek 12.01.18 konsultacje będą trwały 12.45 - 13.30
 • środa 12:00 - 13:30
  W tygodniu 06-10.11.17 konsultacje są we środę 08.11.17 - wyjątkowo, ze względu na zmian. W piątek 10.11.17 nie ma konsultacji.
 • czwartek 9:00 - 9:55
  W dniu 18.01.18 konsultacje wyjątkowo we czwartek 9.00 - 9.55, w piątek 19.01.18 będą konsultacje tylko od 12.45 do 13.20.
 • czwartek 14:00 - 15:30
  Uwaga: w dniu 07.12.17 konsultacje odbędą się wyjątkowo we czwartek. Konsultacji w piatek 08.12.17 nie bedzie.
 • piątek 12:30 - 14:00
  lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie ze studentami
Kariera naukowa
 • 2013: stopień doktora w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  rozprawa: Operatory generowane przez odwzorowania typu Morse'a-Smaile'a
  promotor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2003: tytuł magistra w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Promień spektralny operatorów przesunięcia z wagą
  promotor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2002: tytuł licencjata w dziedzinie: Matematyka Finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca:
  promotor: dr J. Olbryś
Granty
 • 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Analysis of constructions and structures arising in investigation of C*-dynamical systems
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # N N201 382634