dr Justyna Makowska : Publikacje

  1. A. Akhmatova, A. Antonevich, J. Makowska
    Maps with separable dynamics and spectral properties of the corresponding operators
    Mat. Sb. 206 (2015), no. 3, 3-34, (in Russian).
    DOI:  10.4213/sm8340
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl