dr Justyna Makowska : Konferencje

 1. J. Makowska
  One-sided invertibility of binomial functional operators in spaces Lp (poster)
  XXXIV Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jun 28 - Jul 4, 2015
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 2. T. Czyżycki, G. Jakimowicz, J. Makowska, S. L. Woronowicz, J. Zonenberg
  XXXII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jun 30 - Jul 6, 2013
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), European Science Foundation, ITGP, UwB (sponsor)
 3. J. Makowska
  One side inwertibility of weighted shift operators
  XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jun 27 - Jul 3, 2010
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), European Science Foundation (sponsor)
 4. A. Bezubik, T. Czyżycki, P. Kielanowski, J. Makowska, A. Odzijewicz, U. Ostaszewska
  XXVIII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jun 28 - Jul 4, 2009
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 5. A. Antonevich*, J. Makowska
  On onesided invertibility of weighted shift operators
  Modern problems of mathematics, mechanics and their applications, Moscow, Russia, Mar 30 - Apr 2, 2009
  Moscow State University (org.)
 6. J. Makowska
  On influence of a saddle point on the spectral proporties of weighted shift operators
  XXVII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jun 29 - Jul 5, 2008
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 7. A. Bezubik, T. Czyżycki, T. Goliński, M. Horowski, J. Jakubowska, A. Lebedev, U. Ostaszewska, J. Pavtel, A. Sliżewska, M. Szajewska, K. Zajkowski
  XXV Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jul 2-8, 2006
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl