prof. dr hab. Edward W. Piotrowski

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Matematyki Stosowanej
Stanowisko profesor zwyczajny
Pokój 3045
Telefon 85 738 8347
Adres e-mail qmgames@gmail.com
Strona WWW http://alpha.uwb.edu.pl/ep/sj
Konsultacje
  • wtorek 16:00 - 17:00
    ( po podaniu, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, tematyki konsultacji na adres qmgames@gmail.com )
Zainteresowania naukowe

kwantowa teoria informacji, gry rynkowe, geometria rzutowa, informacja Fishera

Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału