dr hab. Aleksander Strasburger

Jednostka Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko profesor uczelni