prof. dr hab. Tomasz Brzeziński : Konferencje

 1. T. Brzeziński
  Noncommutative differential geometry of quantum (generalized) Weyl algebras (invited talk)
  13th International Workshop on Differential Geometry and Its Applications, Ploiesti, Romania, 2017, Sep 26-28
  Petroleum-Gas University of Ploieşti (org.)
  (Planowany udział)
 2. T. Brzeziński
  Topology and K-theory of noncommutative weighted projective spaces
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
  (Planowany udział)
 3. T. Brzeziński
  Noncommutative gauge theory of generalized (quantum) Weyl algebras
  Przewodniczący sesji na
  XXXV Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2016, Jun 26 - Jul 2
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), NSF, Belspo (sponsor)
 4. T. Brzeziński
  Symmetries in non-commutative geometry (A synthetic point of view) (invited talk)
  Przewodniczący sesji na
  7th Podlasie Conference on Mathematics (7th PCM), Białystok, Poland, 2016, Jun 8-11
  Polish Mathematical Society, Białystok University of Technology, Poznań University of Technology, the University of Białystok (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .