prof. dr hab. Tomasz Brzeziński : Konferencje

 1. T. Brzeziński
  Twisted reality of spectral triples (invited talk)
  Bayrischzell Workshop 2018; On Noncommutativity and Physics: Hopf algebras in Noncommutative Geometry, Bayrischzell, Germany, 2018, Apr 20-23
 2. T. Brzeziński
  Noncommutative differential geometry of quantum (generalized) Weyl algebras (invited talk)
  Przewodniczący sesji na
  13th International Workshop on Differential Geometry and Its Applications, Ploiesti, Romania, 2017, Sep 26-28
  Petroleum-Gas University of Ploieşti (org.)
 3. T. Brzeziński
  Topology and K-theory of noncommutative weighted projective spaces
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
 4. T. Brzeziński
  Noncommutative gauge theory of generalized (quantum) Weyl algebras
  Przewodniczący sesji na
  XXXV Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2016, Jun 26 - Jul 2
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), NSF, Belspo (sponsor)
 5. T. Brzeziński
  Symmetries in non-commutative geometry (A synthetic point of view) (invited talk)
  Przewodniczący sesji na
  7th Podlasie Conference on Mathematics (7th PCM), Białystok, Poland, 2016, Jun 8-11
  Polish Mathematical Society, Białystok University of Technology, Poznań University of Technology, the University of Białystok (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .