Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Badacze matematyki na start

Konkurs na Eksperyment Matematyczny

Dzień liczby Pi

Cele

Adresaci

Przewidywane działania

Kontakt

Koordynator dr Anna Rybak
Adres e-mail ckum@math.uwb.edu.pl