prof. dr hab. Tomasz Brzeziński : Publikacje

 1. T. Brzeziński, Ch. Lomp
  Differential smoothness of skew polynomial rings
  J. Pure Appl. Algebra (2017), (on-line first).
  DOI10.1016/j.jpaa.2017.09.020
 2. T. Brzeziński, A. Sitarz
  Smooth geometry of the noncommutative pillow, cones and lens spaces
  J. Noncommut. Geom. 11 (2017), no. 2, 413-449.
  DOI10.4171/JNCG/11-2-1
 3. T. Brzeziński
  Curved Rota-Baxter systems
  Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin 23 (2016), no. 5, 713-720.
 4. T. Brzeziński
  Noncommutative differential geometry of generalized Weyl algebras
  SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 12 (2016), 1-18, (article identifier 059).
  DOI10.3842/SIGMA.2016.059
 5. T. Brzeziński
  Rota-Baxter systems, dendriform algebras and covariant bialgebras
  J. Algebra 460 (2016), 1-25.
  DOI10.1016/j.jalgebra.2016.04.018
 6. T. Brzeziński, N. Ciccoli, L. Dabowski, A. Sitarz
  Twisted Reality Condition for Dirac Operators
  Math. Phys. Anal. Geom. 19 (2016), no. 3, 1-11.
  DOI10.1007/s11040-016-9219-8
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .