mgr Karolina Wojciechowicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko asystent
Pokój 3027
Telefon 85 738 8297
Adres e-mail kzukowska@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • wtorek 12:15 - 13:00
 • środa 12:15 - 13:00
  lub w innym, ustalonym indywidualnie, terminie
Kariera naukowa
 • 2017: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Układy bi-hamiltonowskie związane z pewnymi algebrami Liego
  promotor: dr hab. Alina Dobrogowska
 • 2015: tytuł licencjata w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Całkowalne układy hamiltonowskie związane z algebrą Liego so(3)
  promotor: dr hab. Alina Dobrogowska