mgr Karolina Wojciechowicz : Publikacje

  1. A. Dobrogowska, G. Jakimowicz, K. Wojciechowicz
    Complete and vertical lifts of Poisson vector fields and infinitesimal deformations of Poisson tensor
    arXiv.org (2018), (on-line first, arxiv.org/abs/1807.01959).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .