dr Maciej Horowski

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Fizyki Matematycznej
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3022
Telefon 85 738 8293
Adres e-mail horowski@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • środa 12:15 - 14:00
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału