dr Maciej Horowski

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3022
Telefon 85 738 8293
Adres e-mail horowski@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • środa 9:00 - 10:00
  • piątek 9:00 - 10:00
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2019-10-23 - : Rada Wydziału
  • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału