dr Maciej Horowski : Konferencje

  1. XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
    Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
  2. XI School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 27 - Jul 1, 2022
    Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
  • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl