prof. dr hab. Edward W. Piotrowski : Publikacje

  1. M. Makowski, E. W. Piotrowski, J. Sładkowski
    Schroedinger type equation for subjective identification of supply and demand
    Physica A (2019), no. 521, 131-137.
    DOI:  10.1016/j.physa.2019.01.068
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl