Pracownicy : Seniorzy

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Piotr KIELANOWSKI profesor
2. prof. dr hab. Maciej MĄCZYŃSKI profesor