Pracownicy : Seniorzy

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Anatolij ANTONEVICH profesor nadzwyczajny
2. prof. dr hab. Piotr KIELANOWSKI profesor nadzwyczajny
3. prof. dr hab. Maciej MĄCZYŃSKI profesor nadzwyczajny
4. prof. dr hab. Wojciech WOJTYŃSKI profesor nadzwyczajny