Pracownicy : Seniorzy

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Anatolij ANTONEVICH profesor nadzwyczajny
2. prof. dr hab. Piotr KIELANOWSKI profesor nadzwyczajny
3. prof. dr hab. Maciej MĄCZYŃSKI profesor nadzwyczajny