Pracownicy : Seniorzy

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Anatolij ANTONEVICH profesor uczelni
2. prof. dr hab. Piotr KIELANOWSKI profesor uczelni
3. prof. dr hab. Wojciech WOJTYŃSKI profesor uczelni