Pracownicy : Pracowali u nas

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Yuriy Akchmetovich AMINOV profesor nadzwyczajny
2. dr Czesław BAGIŃSKI adiunkt
3. dr Agata BEZUBIK asystent
4. mgr Ewa BURAKOWSKA asystent
5. mgr Małgorzata BURZYŃSKA asystent
6. mgr Agata DĄBROWSKA asystent
7. mgr Adam GAJDA asystent
8. dr hab. Piotr GRZESZCZUK profesor nadzwyczajny
9. dr Klara JANGLAJEW starszy wykładowca
10. mgr Robert JANKOWSKI asystent
11. mgr Magdalena JASTRZĘBSKA asystent
12. dr Zbigniew KARNO adiunkt
13. dr Eugeniusz KUSAK adiunkt
14. prof. dr hab. Andrei LEBEDEV profesor nadzwyczajny
15. mgr Wojciech LEOŃCZUK asystent
16. mgr Marcin ŁUBA asystent
17. dr Ryszard MAZUREK adiunkt
18. dr Michał MUZALEWSKI starszy wykładowca
19. mgr Justyna MYŚLIŃSKA asystent
20. dr Joanna OLBRYŚ adiunkt
21. dr Henryk ORYSZCZYSZYN adiunkt
22. dr hab. Zbigniew PASTERNAK-WINIARSKI profesor nadzwyczajny
23. mgr Jan PAVTEL asystent
24. mgr Marek PISARSKI wykładowca
25. prof. dr hab. Witold POGORZELSKI profesor nadzwyczajny
26. dr Jan POPIOŁEK adiunkt
27. dr Marian PRZEMSKI starszy wykładowca
28. mgr Katarzyna PUTKOWSKA asystent
29. mgr Małgorzata SCHROEDER asystent
30. mgr Magdalena SOBOLEWSKA asystent
31. dr hab. Aleksander STRASBURGER profesor nadzwyczajny
32. dr Agnieszka TERESZKIEWICZ adiunkt
33. dr hab. Ivan TSYFRA profesor nadzwyczajny
34. dr Edmund WORONOWICZ adiunkt
35. prof. dr hab. Stanisław Lech WORONOWICZ profesor nadzwyczajny
36. dr Jerzy ZABILSKI adiunkt
37. mgr Joanna ZONENBERG asystent
38. dr Edward ZYCH starszy wykładowca