Pracownicy : Pracowali u nas

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Yuriy Akchmetovich AMINOV profesor
2. dr Czesław BAGIŃSKI adiunkt
3. dr Agata BEZUBIK asystent
4. mgr Ewa BURAKOWSKA asystent
5. mgr Małgorzata BURZYŃSKA asystent
6. mgr Agata DĄBROWSKA asystent
7. mgr Adam GAJDA asystent
8. dr hab. Piotr GRZESZCZUK profesor
9. dr Klara JANGLAJEW starszy wykładowca
10. mgr Magdalena JASTRZĘBSKA asystent
11. dr Zbigniew KARNO adiunkt
12. dr Eugeniusz KUSAK adiunkt
13. mgr Wojciech LEOŃCZUK asystent
14. mgr Marcin ŁUBA asystent
15. dr Ryszard MAZUREK adiunkt
16. dr Michał MUZALEWSKI starszy wykładowca
17. mgr Justyna MYŚLIŃSKA asystent
18. dr Joanna OLBRYŚ adiunkt
19. dr Henryk ORYSZCZYSZYN adiunkt
20. dr hab. Zbigniew PASTERNAK-WINIARSKI profesor
21. mgr Jan PAVTEL asystent
22. mgr Marek PISARSKI wykładowca
23. prof. dr hab. Witold POGORZELSKI profesor
24. dr Jan POPIOŁEK adiunkt
25. dr Marian PRZEMSKI starszy wykładowca
26. mgr Katarzyna PUTKOWSKA asystent
27. mgr Małgorzata SCHROEDER asystent
28. mgr Magdalena SOBOLEWSKA asystent
29. dr hab. Aleksander STRASBURGER profesor
30. dr hab. Ivan TSYFRA profesor
31. prof. dr hab. Wojciech WOJTYŃSKI profesor
32. dr Edmund WORONOWICZ adiunkt
33. prof. dr hab. Stanisław Lech WORONOWICZ profesor
34. dr Jerzy ZABILSKI adiunkt
35. mgr Joanna ZONENBERG asystent
36. dr Edward ZYCH starszy wykładowca