Pracownicy : Pracowali u nas

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Yuriy Akchmetovich AMINOV profesor uczelni
2. dr Czesław BAGIŃSKI adiunkt
3. dr Agata BEZUBIK asystent
4. mgr Ewa BURAKOWSKA asystent
5. mgr Małgorzata BURZYŃSKA asystent
6. dr inż. Urszula CITKO starszy wykładowca
7. mgr Agata DĄBROWSKA asystent
8. mgr Adam GAJDA asystent
9. dr hab. Piotr GRZESZCZUK profesor uczelni
10. dr Klara JANGLAJEW starszy wykładowca
11. mgr Robert JANKOWSKI asystent
12. mgr Robert JANKOWSKI asystent
13. mgr Magdalena JASTRZĘBSKA asystent
14. dr Zbigniew KARNO adiunkt
15. dr Eugeniusz KUSAK adiunkt
16. prof. dr hab. Andrei LEBEDEV profesor uczelni
17. mgr Wojciech LEOŃCZUK asystent
18. mgr Marcin ŁUBA asystent
19. mgr Barbara ŁUPIŃSKA asystent
20. dr Ryszard MAZUREK adiunkt
21. dr Michał MUZALEWSKI starszy wykładowca
22. mgr Justyna MYŚLIŃSKA asystent
23. dr Joanna OLBRYŚ adiunkt
24. dr Henryk ORYSZCZYSZYN adiunkt
25. dr hab. Zbigniew PASTERNAK-WINIARSKI profesor uczelni
26. mgr Jan PAVTEL asystent
27. mgr Marek PISARSKI wykładowca
28. prof. dr hab. Witold POGORZELSKI profesor uczelni
29. dr Jan POPIOŁEK adiunkt
30. dr Małgorzata PRAŻMOWSKA adiunkt
31. dr hab. Krzysztof PRAŻMOWSKI profesor uczelni
32. dr Marian PRZEMSKI starszy wykładowca
33. mgr Katarzyna PUTKOWSKA asystent
34. dr hab. Ewa SCHMEIDEL profesor uczelni
35. mgr Małgorzata SCHROEDER asystent
36. mgr Magdalena SOBOLEWSKA asystent
37. dr hab. Aleksander STRASBURGER profesor uczelni
38. dr Agnieszka TERESZKIEWICZ adiunkt
39. dr hab. Ivan TSYFRA profesor uczelni
40. dr Edmund WORONOWICZ adiunkt
41. dr Mateusz WORONOWICZ asystent
42. prof. dr hab. Stanisław Lech WORONOWICZ profesor uczelni
43. dr Jerzy ZABILSKI adiunkt
44. dr Małgorzata ZDANOWICZ adiunkt
45. mgr Joanna ZONENBERG asystent
46. dr Edward ZYCH starszy wykładowca