Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce

Jednostka nadrzędna Katedra Fizyki Matematycznej
Kierownik dr Tomasz Goliński p/o
Pracownicy
 1. dr Tomasz Goliński
 2. dr Grzegorz Jakimowicz
 3. dr Aneta Sliżewska
 4. mgr Elwira Wawreniuk
Pokoje 2031, 3022, 3024, 3027
Telefony 85 738 - 8293, 8295, 8297, 8334
Tematyka badawcza

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Metod Geometrycznych w Fizyce można rozdzielić na następujące tematy:

 1. Opis struktur geometrycznych związanych w sposób kanoniczny z teorią W*-algebr (algebr von Neumanna):
  • grupoidów i algebroidów Banacha-Liego;
  • struktur symplektycznych i poissonowskich, a w szczególnym przypadku orbit reprezentacji ko-dołączonej grupoidu częściowych izometrii W*-algebry;
  • związków teorii modularnej Tomity-Takesaki z teorią banachowskich grupoidów symplektycznych (presymplektycznych).
 2. Kwantyzacja układów fizycznych bazująca na teorii uogólnionych jąder dodatnio określonych (reprodukujących) na wiązkach głównych;
 3. Opis całkowalnych klasycznych i kwantowych nieliniowo oddziałujących układów oscylatorów harmonicznych oraz zastosowanie otrzymanych wyników do opisu zjawisk w optyce i mechanice układu słonecznego.