dr Tomasz Goliński

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko adiunkt
Pokój 3022
Telefon 85 738 8293
Adres e-mail tomaszg@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://tomaszg.pl/math
Konsultacje
 • środa 13:15 - 14:15
  p.3022
Zainteresowania naukowe

Przestrzenie Banacha Lie-Poissona związane z grassmannianem Sato (restricted Grassmannian), układy całkowalne, optyka kwantowa

Kariera naukowa
 • 2010: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Politechnika Warszawska
  rozprawa: Układy całkowalne na przestrzeniach Banacha Lie--Poissona związanych z grassmannianem Sato
  promotor: A. Odzijewicz
 • 2001: tytuł magistra w dziedzinie: fizyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: C*-algebry generowane homografiami
  promotor: A. Odzijewicz
Pełnione funkcje
 • 2019-10-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2020-09-01 - : Rada Wydziału
 • 2019-10-30 - : Wydziałowy Zespół ds. Promocji (Przewodniczący)
Praca zawodowa
 • 2011 - : adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2000 - 2011: asystent, Uniwersytet w Białymstoku
Granty
 • 2020 NCN/FWF
  Banach Poisson-Lie groups and integrable systems
  # 2020/01/Y/ST1/00123
 • 2005 KBN
  Banach Lie-Poisson spaces, integrable systems, and quantization
  # P03A 00129