Katedra Fizyki Matematycznej

Parent unit Wydział Matematyki
Head dr hab. Alina Dobrogowska p/o
Secretary dr Marzena Szajewska
Units
 1. Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
 2. Pracownia Układów Całkowalnych
Staff
 1. dr hab. Alina Dobrogowska
 2. dr Tomasz Goliński
 3. dr Maciej Horowski
 4. dr Grzegorz Jakimowicz
 5. dr Aneta Sliżewska
 6. dr Marzena Szajewska
 7. mgr Elwira Wawreniuk
 8. mgr Karolina Wojciechowicz
Rooms 2025, 2031, 3020, 3022, 3024, 3027
Phones 85 738 - 8293, 8295, 8297, 8318, 8328, 8334
Web page http://zfmat.uwb.edu.pl
Seminar Friday 10:15
Scientific research

Badania prowadzone przez pracowników zakładu skupiają się na następujących tematach:

1) kwantyzacja układów fizycznych: metoda stanów koherentnych, algebry operatorowe;

2) Banachowskie grupoidy i algebroidy związane z algebrami von Neumanna;

3) Hamiltonowskie układy całkowalne na rozmaitości Banacha;

4) klasyczne i kwantowe układy całkowalne w optyce nieliniowej;

5) inwariantne względem grupy Coxetera wielomiany ortogonalne wielu zmiennych.

Cooperation
 • Czech Technical University, Prague
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lausanne
 • Departamento de Fisica, Cinvestav, Mexico City
 • Steklov Institute of Mathematics of Russian Academy of Sciences, Moscow
 • Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, Moscow
 • Moscow Humanitarian University, Moscow
 • Warsaw University, Department of Mathematical Methods in Physics (KMMF), Warszawa
 • University of Sheffield, Sheffield
 • University of Manchester, Manchester
 • University of Laughborough, Laughborough