Ogłoszenie
Nieaktualne

Na wakacjach spotkałem matematykę

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs Na wakacjach spotkałem matematykę.

W tym roku konkurs nosi podtytuł Szukamy geometrii na wakacjach i opiera się na geometrycznym ujęciu Waszych wakacyjnych obserwacji, odwiedzonych miejsc czy podziwianych dzieł sztuki. Przykładem takiego geometrycznego widzenia sztuki może być analiza obrazu Mona Liza pięknie pokazana w filmie Mona Lisa's Secrets - Da Vinci's Sacred Geometry - Subliminal Messages and the Mona Lisa. Wspomniana w tytule filmu Święta Geometria Leonarda da Vinci (Da Vinci's Sacred Geometry) to geometria oparta na konstrukcjach wykonywanych tylko linijką (bez podziałki) i cyrklem. Zaobserwowania i wskazania takich właśnie konstrukcji w świecie otaczającym Was podczas wakacji oczekujemy w tegorocznym konkursie.

Celem konkursu jest

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy potrafią poszukiwać aspektów matematycznych w otaczającym ich świecie, w warunkach wakacyjnych.

Zadaniem konkursowym jest utworzenie pracy w dowolnej technice graficznej lub fotograficznej ukazującej dowolny aspekt geometrii napotkany w czasie wakacji. Konieczne jest dodanie opisu słownego wyjaśniającego związek pracy z konstrukcjami geometrycznymi oraz okoliczności spotkania z matematyką.

Prace konkursowe można zacząć tworzyć już od początku wakacji, a termin ich nadsyłania upływa 30 września 2021 roku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

Szczegóły na stronie: http://math.uwb.edu.pl/pl/ckum/konkurs.php
Ogłoszenie zamieszczone: 2021-06-11 09:08, ważne od: 2021-06-11 do: 2021-09-30.
Więcej ogłoszeń...