dr hab. Ryszard Andruszkiewicz

Jednostka Zakład Algebry
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 3031
Telefon 85 738 8290
Adres e-mail randrusz@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~randrusz/
Konsultacje
 • środa 11:30 - 12:30
  p.3031
Pełnione funkcje
 • 2021-09-06 - 2022-11-09: Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej
 • 2020-10-01 - : Członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2022-11-03 - : Wydziałowy Zespół ds. przygotowania Strategii Rozwoju
 • 2021-06-02 - : Uniwersytecka Komisja ds. Własności Intelektualnej
 • 2020-10-25 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-12-16 - 2020-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-10-01 - : Rada Wydziału
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału