dr hab. Ryszard Andruszkiewicz : Publikacje

 1. R. Andruszkiewicz, K. Pryszczepko
  On retracts determinating commutative trusses
  Internat. J. Algebra Comput. 33 (2023), no. 3, 499-508.
  DOI: 10.1142/S0218196723500248
 2. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz
  On the Classification of Torsion-Free Nil Rings of Rank Two
  Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin (2023), (to appear).
 • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl