dr hab. Ryszard Andruszkiewicz : Publikacje

  1. R. Andruszkiewicz
    Surprise at Adjoining an Identity to an Algebra
    Vietnam Journal of Mathematics 49 (2021), no. 4, 1131 - 1133.
    DOI:  10.1007/s10013-020-00437-9
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl