dr Aneta Sliżewska : Redaktorstwo

  1. A. Sliżewska Ed(s).
    Liniowe zagadnienia brzegowe z zastosowaniami, (publ. by) Uniwersytet w Białymstoku, 2018.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl