dr Aneta Sliżewska : Szkolenia

  1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wielopłaszczyznowośc procesu kształcenia - zadania i wyzwania", Toruń, Jun 1-3, 2022
    Fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (org.)
  2. Uprawnienia studentów z Ukrainy, Mar 23, 2022
    (Specustawa z 12 marca 2022r.)
  • * Prowadzący
  • ¹ Organizator
  • ² Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl