dr Marzena Szajewska : Konferencje

  1. J. Makowska, M. Szajewska
    Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej UwB - szkolenie, Kraków, Apr 11-14, 2022
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
  • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl