dr Marzena Szajewska : Szkolenia

 1. Szkolenie w zakresie projektowania uniwersalnego, Białystok, Mar 22, 2022
  AXON Centrum Edukacyjno-Metodyczne (org.)
  (Projekt: Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego)
 2. Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego, Kraków, Apr 11-14, 2022
  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (org.)
  (Projekt: Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego)
 • * Prowadzący
 • ¹ Organizator
 • ² Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl