dr hab. Ivan Tsyfra

Jednostka Zakład Równań Różniczkowych
Stanowisko profesor uczelni
Zainteresowania naukowe

Klasyczna i warunkowa niezmienniczość równań różniczkowych, uogólnione symetrie i konstrukcja rozwiązań nieliniowych równań Fizyki Matematycznej