dr hab. Bartosz Kwaśniewski : Publikacje

  1. B. Kwaśniewski, R. Meyer
    Essential Crossed Products for Inverse Semigroup Actions: Simplicity and Pure Infiniteness
    Doc. Math. 26 (2021), 271-335, (Published online: April 2021).
    DOI:  10.25537/dm.2021v26.271-335
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl