dr hab. Bartosz Kwaśniewski : Publikacje

  1. B. Kwaśniewski, K. Li, A. Skalski
    The Haagerup property for twisted groupoid dynamical systems
    J. Funct. Anal. 283 (2022), no. 1, 1-43.
    DOI: 10.1016/j.jfa.2022.109484
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl