dr hab. Bartosz Kwaśniewski : Konferencje

 1. XII School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 26-30, 2023
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 2. B. Kwaśniewski²
  Noncommutative Cartan C*-subalgebras
  XL Workshop on Geometric Methods in Physics, Bialowieża, Poland, Jul 2-8, 2023
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 3. B. Kwaśniewski¹²
  Topologically free actions and ideals in twisted Banach algebra crossed products
  The Spanish-Polish Mathematical Meeting, Lodz, Poland, Sep 4-8, 2023
  Polish Mathematical Society, University of Lodz, Lodz University of Technology (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl