dr Justyna Makowska

Jednostka Pracownia Analizy Funkcjonalnej
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3019
Telefon 85 738 8317
Adres e-mail makowska@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • środa 11:00 - 12:00
  Możliwy inny termin uzgodniony indywidualnie. Konieczne wcześniejsze umówienie się poprzez e-mail.
Kariera naukowa
 • 2013: stopień doktora w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  rozprawa: Operatory generowane przez odwzorowania typu Morse'a-Smaile'a
  promotor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2003: tytuł magistra w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Promień spektralny operatorów przesunięcia z wagą
  promotor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2002: tytuł licencjata w dziedzinie: Matematyka Finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca:
  promotor: dr J. Olbryś
Pełnione funkcje
 • 2020-10-01 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. grantów dydaktycznych
 • 2019-10-30 - : Opiekun praktyk
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2019-10-01 - : Wydziałowa Komisja Wyborcza
Granty
 • 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Analysis of constructions and structures arising in investigation of C*-dynamical systems
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # N N201 382634