dr Mateusz Woronowicz : Publikacje

  1. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz
    A simple solution of Stratton and Webb’s problem
    Comm. Algebra 50 (2022), no. 7, 3113-3123.
    DOI:  10.1080/00927872.2022.2026370
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl