dr Mateusz Woronowicz : Konferencje

 1. M. Woronowicz
  Grupy addytywne pierścieni łącznych
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza Algebry, Kraków, Poland, Jun 6-9, 2019
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (org.)
 2. M. Woronowicz
  On Feigelstock's conjecture on the equivalence of the notions of nil and associative nil groups in the context of additive groups of rings of finite rank
  8th Podlasie Conference on Mathematics, Białystok, Poland, Dec 5-8, 2019
  PTM, Białystok University of Technology, University of Białystok (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl