prof. dr hab. Wojciech Wojtyński

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko profesor uczelni
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2017-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki