mgr Krzysztof Bardadyn : Publikacje

  1. K. Bardadyn, B. Kwaśniewski, K. S. Kurnosenko, A. Lebedev
    t-Entropy formulae for concrete classes of transfer operators
    J. Bela. St. Univ. (2019), no. 3, 122-128.
    DOI:  10.33581/2520-6508-2019-3-122-128
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl