Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Cele

Adresaci

Przewidywane działania

Kontakt

Koordynator dr Anna Rybak
Adres e-mail ckum@math.uwb.edu.pl