dr Grzegorz Jakimowicz : Publikacje

  1. A. Dobrogowska, G. Jakimowicz
    Generalization of the concept of classical r-matrix to Lie algebroids
    J. Geom. Phys. 165 (2021), 1-15, (Available online: 26.03. 2021, article no 104227).
    DOI:  10.1016/j.geomphys.2021.104227
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl