Wykłady

 1. Studia pierwszego stopnia
  1. Badania operacyjne, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, środa 14.15-16.00, sala 2048 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
  2. Badania operacyjne, II rok informatyki i ekonometrii: poniedziałek 13.45-15.15, sala 2008 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
  3. Rachunek prawdopodobieństwa, II rok informatyki i ekonometrii: poniedziałek (co drugi na przemian z ćwiczeniami) 17.15-18.45, sala 2008 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
 2. Studia drugiego stopnia
  1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa: środa 08.15 - 09.45, sala 2010 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
  2. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa: wtorek 08.15 - 09.45, sala 2008 (od 19.10.20 platforma Blackboard).

Ćwiczenia i laboratoria

 1. Studia pierwszego stopnia
  1. Badania operacyjne (laboratorium), II rok informatyki i ekonometrii, poniedziałek (co drugi) 15.30-17.00, sala 1018 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
  2. Badania operacyjne (laboratorium), dla osób powtarzających przedmiot: poniedziałek (co drugi) 15.30-17.00, sala 1018 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
   Termin kolokwium: 2021.02.01 godz. 17.15 na platformie Blackboard.
  3. Badania operacyjne (ćwiczenia), II rok informatyki i ekonometrii: poniedziałek (co drugi) 12.00-13.30, sala 2002 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
   Termin kolokwium: 2021.02.01 godz. 12.00 na platformie Blackboard.
  4. Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia), II rok informatyki i ekonometrii: poniedziałek (co drugi) 17.15-18.45, sala 2008 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
   Terminy kolokwiów:
   • kolokwium: 2021.01.28 godz. 11.15 na platformie Blackboard.
 2. Studia drugiego stopnia
  1. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (ćwiczenia): wtorek 10.15 - 12.00, sala 3010 (od 19.10.20 platforma Blackboard).
   Terminy kolokwiów:
   • kolokwium I: 2020.11.24 godz. 08.30 na platformie Blackboard
   • kolokwium II: 2021.02.02 godz. 10.00 na platformie Blackboard.
Listy zadań

  Teoria opcji

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3.
  4. Lista 4.
  5. Lista 5.
  6. Lista 6.
  7. Lista 7.
  8. Lista 8.
  9. Lista 9.
  10. Lista 10.
  11. Lista 11.

  Badania operacyjne

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3.
  4. Lista 4.
  5. Lista 5.
  6. Lista 6.
  7. Lista 7.
  8. Lista 8.
  9. Lista 9.
  10. Lista 10.

  Rachunek prawdopodobieństwa

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3.
  4. Lista 4.
  5. Lista 5.
  6. Lista 6.
  7. Lista 7.
  8. Lista 8.
  9. Lista 9.
  10. Lista 10.Sylabusy przedmiotów znajdują się w USOSWeb
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Teoria opcji (E) - 2021.02.10 godz. 09.00-13.00, platforma Blackboard, sala xxxx.
 2. Statystyka matematyczna (E) - 2021.02.17 godz. 09.00-13.00, platforma Blackboard, sala xxxx.
 3. Badania operacyjne MF (Z) - 2021.02.05 godz. 09.00-13.00, platforma Blackboard, sala xxxx.
 4. Badania operacyjne IiE (E) - 2021.02.04 godz. 10.00-13.00, platforma Blackboard (część komputerowa, część pisemna), sala xxxx.
 5. Rachunek prawdopodobieństwa IiE (E) - 2021.02.11 godz. 10.00-13.00, platforma Blackboard, sala xxxx.

Uwaga

Dodatkowy termin części teoretycznej -nie jest przewidywany
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji poprawkowej

 1. Teoria opcji (E) - 2021.02.xx godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 2. Statystyka matematyczna (E) - 2021.02.xx godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 3. Badania operacyjne MF (Z) - 2021.02.xx godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 4. Badania operacyjne IiE (E) - 2021.02.xx godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx (część komputerowa), xx.xx-xx.xx, sala xxxx (część pisemna).
 5. Rachunek prawdopodobieństwa (IiE) - 2021.02.xx godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.

Terminy zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów przed sesją poprawkową

 1. Teoria opcji - 2021.02.18 godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 2. Badania operacyjne IiE (Ćw.) - 2021.02.18 godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 3. Badania operacyjne IiE (Lab.) - 2021.xx.xx godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 4. Rachunek prawdopodobieństwa IiE - 2021.02.19 godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.Konsultacje


Instytut Informatyki, Kampus UwB ul. K. Ciołkowskiego 1M, pokój 3040

 1. Środy godz. 10.00-11.15

  Odnośnik do kanału na MS TEAMS

 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.
 3. Możliwe też są konsultacje na platformie Blackboard.Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Informatyki

Strona Wydziału Matematyki


2021.01.25© J.Kotowicz