Pracownicy : Konsultanci

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. dr hab. Stanislav STEPIN profesor uczelni