Pracownicy : Pracowali u nas

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Yuriy Akchmetovich AMINOV profesor uczelni
2. dr Czesław BAGIŃSKI adiunkt
3. dr Agata BEZUBIK asystent
4. mgr Ewa BURAKOWSKA asystent
5. mgr Małgorzata BURZYŃSKA asystent
6. dr inż. Urszula CITKO starszy wykładowca
7. mgr Agata DĄBROWSKA asystent
8. mgr Adam GAJDA asystent
9. dr hab. Piotr GRZESZCZUK profesor uczelni
10. dr Klara JANGLAJEW starszy wykładowca
11. mgr Robert JANKOWSKI asystent
12. mgr Robert JANKOWSKI asystent
13. mgr Magdalena JASTRZĘBSKA asystent
14. dr Zbigniew KARNO adiunkt
15. dr Eugeniusz KUSAK adiunkt
16. prof. dr hab. Andrei LEBEDEV profesor uczelni
17. mgr Wojciech LEOŃCZUK asystent
18. mgr Marcin ŁUBA asystent
19. mgr Barbara ŁUPIŃSKA asystent
20. dr Elżbieta MAJEWSKA adiunkt
21. dr Marcin MAKOWSKI adiunkt
22. dr Ryszard MAZUREK adiunkt
23. dr Michał MUZALEWSKI starszy wykładowca
24. mgr Justyna MYŚLIŃSKA asystent
25. dr Joanna OLBRYŚ adiunkt
26. dr Henryk ORYSZCZYSZYN adiunkt
27. dr hab. Zbigniew PASTERNAK-WINIARSKI profesor uczelni
28. mgr Jan PAVTEL asystent
29. prof. dr hab. Edward W. PIOTROWSKI profesor
30. mgr Marek PISARSKI wykładowca
31. prof. dr hab. Witold POGORZELSKI profesor uczelni
32. dr Jan POPIOŁEK adiunkt
33. dr Małgorzata PRAŻMOWSKA adiunkt
34. dr hab. Krzysztof PRAŻMOWSKI profesor uczelni
35. dr Marian PRZEMSKI starszy wykładowca
36. mgr Katarzyna PUTKOWSKA asystent
37. dr hab. Ewa SCHMEIDEL profesor uczelni
38. mgr Małgorzata SCHROEDER asystent
39. mgr Magdalena SOBOLEWSKA asystent
40. dr hab. Aleksander STRASBURGER profesor uczelni
41. dr Agnieszka TERESZKIEWICZ adiunkt
42. dr hab. Ivan TSYFRA profesor uczelni
43. dr Edmund WORONOWICZ adiunkt
44. dr Mateusz WORONOWICZ asystent
45. prof. dr hab. Stanisław Lech WORONOWICZ profesor uczelni
46. dr Jerzy ZABILSKI adiunkt
47. dr Małgorzata ZDANOWICZ adiunkt
48. mgr Joanna ZONENBERG asystent
49. dr Edward ZYCH starszy wykładowca