Pracownicy : Seniorzy

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Anatolij ANTONEVICH profesor uczelni
2. prof. dr hab. Piotr KIELANOWSKI profesor uczelni
3. prof. dr hab. Maciej MĄCZYŃSKI profesor uczelni
4. prof. dr hab. Wojciech WOJTYŃSKI profesor uczelni